Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Fochtel

Samen maken wij alles mogelijk, lees hier verder

Koeien van zorgboerderij De Fochtel

Onze melk koeien maken deel uit van onze zorgboerderij

Zorgboerderij De Fochtel dagbesteding voor jong en oud !

Zorgboerderij De Fochtel goed voor mens en dier!

Zorgboerderij De Fochtel volop in ontwikkeling

Om de beste zorg voor mens en dier te geven!

Wat doen wij ?

Zorgboederderij de Fochtel biedt zorg en begeleiding binnen een werkend boerenbedrijf. Wij hebben bewust gekozen voor drie soorten activiteiten om onze missie te vervullen.

Dagbesteding ouderen

Dagbesteding op zorgboerderij De Fochtel voor ouderen

Dagbesteding ouderen

Zorgboerderij de Fochtel biedt een zinvolle dagbesteding voor maximaal 12 ouderen in een landelijke omgeving van de zorgboerderij. In het bijzonder hebben wij aandacht en expertise voor ouderen met dementie. Wij bieden begeleiding die nauw aansluit bij het levenspatroon van u en uw naasten. Onze gasten beleven een nuttige en rijke dag, vol met sociale contacten. Onze dagbesteding biedt een veilige en professionele plek, zodat u als mantelzorger een moment voor u zelf kunt hebben.

Wilt u meer weten neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Arbeidsmatige dagbesteding

Dagbesteding op zorgboerderij De Fochtel voor jongeren

Arbeidsmatige dagbesteding

Het agrarisch melkveebedrijf de Fochtel biedt dagbesteding voor mensen met een beperking. Onze groep medewerkers bedraagt maximaal 6 personen. Binnen een gestructureerde dag worden alle werkzaamheden verricht die samenhangen met een werkend boerenbedrijf. Het dragen van verantwoordelijkheid is een belangrijk uitgangspunt tijdens deze activiteiten. Het voeren en verzorgen van dieren, het melken van vee, maaien en oogsten, evenals onderhoudswerkzaamheden maken onderdeel uit van onze dag. Medewerkers krijgen onder begeleiding van de boer de gelegenheid te ontdekken wat zij willen leren en zich hierin verder te ontwikkelen. De Fochtel biedt de mogelijkheid om een vakgerichte opleiding te combineren met het werken op de boerderij.

Begeleid wonen op de boerderij

Begeleid wonen op zorgboerderij De Fochtel

Begeleid wonen

De Fochtel biedt aan maximaal 13 bewoners de structuur en veiligheid die zij nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Deze kleinschalige sociale gemeenschap bestaat uit mannen in de leeftijd van 18 jaar en ouder. De Fochtel biedt haar bewoners een volwaardige eigen kamer met uitstekende faciliteiten. Binnen deze omgeving werken wij aan het bevorderen van de zelfredzaamheid, door de vorming van eigen regie te combineren met een duidelijke, veilige en gestructureerde dag. Indien dat mogelijk is, begeleiden onze professionals de bewoners naar verregaande zelfstandigheid. Indien onze bewoners daar behoefte aan hebben, kunnen zij een dagbesteding elders combineren met het wonen op De Fochtel. Binnen deze omgeving werken wij aan het bevorderen van de zelfredzaamheid, door de vorming van eigen regie te combineren met een duidelijke, veilige en gestructureerde dag.

 

Zorgboerderij
De Fochtel

Jan & Petra van Rozen
Zuideinde 56
8428 HG Fochteloo

Telefoon: 0516-588201
Mobiel: 06-44023784
E-mail: info@defochtel.nl

 

Zorgboerderij De Fochtel © 2021 | BeContent.Online