Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Fochtel

Samen maken wij alles mogelijk, lees hier verder

Koeien van zorgboerderij De Fochtel

Onze melk koeien maken deel uit van onze zorgboerderij

Zorgboerderij De Fochtel dagbesteding voor jong en oud !

Zorgboerderij De Fochtel goed voor mens en dier!

Zorgboerderij De Fochtel volop in ontwikkeling

Om de beste zorg voor mens en dier te geven!

FinanciËring

Onze zorg en begeleiding wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zowel in natura als in PGB.

PGB

PGB staat voor Persoons Gebonden Budget, geld waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Om ervoor in aanmerking te komen, moet er een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg ( voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen).

Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, de vereniging voor mensen met een PGB of zorgbelang Fryslan.

Zorg in natura

Als je kiest voor zorg in natura, bepaalt het zorgkantoor waar je de dagbesteding moet inkopen. Dit kan alleen bij instellingen die een AWBZ erkenning hebben. Wij hebben geen AWBZ erkenning, maar mensen kunnen wel via een instelling bij ons geplaatst worden.

Uitkeringsinstanties en werkgevers

Als je in een re-integratie traject zit wordt dit betaald door de werkgever of een uitkeringsinstantie. Zij regelen een traject voor je, maar als je interesse hebt in een plek op een zorgboerderij kun je dat ook zelf aangeven. Je kunt dan een IRO (individueel re-integratie overeenkomst) aanvragen. Je hebt dan meer mogelijkheden om zelf je re-integratietraject uit te zetten en de plaats te kiezen.

Voor mensen met een burn-out is het mogelijk om via de behandelende arts/ psychiater een tijdelijke indicatie activerende begeleiding bij het CIZ aan te vragen. Als je daarvoor wordt geïndiceerd ontvang je een PGB waarmee je een herstelplek op een zorgboerderij kunt inkopen.

Vragen ? Neem contact met ons op:

Dagbesteding ouderen

Dagbesteding op zorgboerderij De Fochtel voor ouderen

Arbeidsmatige dagbesteding

Dagbesteding op zorgboerderij De Fochtel voor jongeren

Begeleid wonen op de boerderij

Begeleid wonen op zorgboerderij De Fochtel

 

Zorgboerderij
De Fochtel

Jan & Petra van Rozen
Zuideinde 56
8428 HG Fochteloo

Telefoon: 0516-588201
Mobiel: 06-44023784
E-mail: info@defochtel.nl

 

Zorgboerderij De Fochtel © 2021 | BeContent.Online